sreda, oktober 05, 2005

Pisalna tabla

Podjetje 37Signals je predstavilo novo spletno aplikacijo, ki omogoča skupinsko ustvarjanje besedil na spletu. Writeboard je namenjen uporabi v skupinah, čeprav jo lahko uporabljaš tudi samostojno, čeprav je v tem primeru mogoče celo malo dolgočasna. Kljub temu, da avtorji trdijo, da stvar nikakor ni wiki, je dejstvo, da je urejanje besedila izvedeno z wiki ukazi.

Storitev je brezplačna, posredovati pa je potrebno samo elektronski naslov. Z delom lahko začneš v nekaj minutah. Kot dobro stran bi izpostavil zelo učinkovito izvedeno vodenje različic dokumenta, saj je mogoče različice preprosto primerjati med seboj in pregledovati do kakšnih sprememb je prišlo.

2 komentarja:

moniemovieman pravi ...

Thanks for letting us post comments - very cool of you. I work online with my own home based business website. Check it out if you get the chance. Thanks again!

Julian Silvain pravi ...

Not what I was searching for, but none the less and interesting blog here. Thanks for putting it up. I've enjoyed reading alot of the text here. I got you bookmarked for the future, I'll be back.

My site is a bit different, some think it's odd. I guess it's a matter how you look at it. I have a penis pills and male enhancement related site. Most of the articles are on penis pills and male enhancement.